តន្រ្តីខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា

​ រឿងរ៉ាវជុំវិញវិស័យតន្រ្តីខ្មែរ[កែប្រែ]

ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលបានទទួលអារិយធម៍របស់អាណានិគមបារាំងជាងមួយសតវត្ស ខ្មែរបានប្រើប្រាស់ទំនៀមនានាដែលសល់ពិសម័យបារាំងមានដូចជាការកាត់ក្តីដោយតុលាការនិងច្បាប់។

លើសពីនោះទៅទៀតវិស័យតូរ្យតន្ត្រីសម័យខ្មែរក៏ខ្បានបានរីកចម្រើនដែរ ក្រោមការជួយឧប្តម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនូវឧបករណ៍តន្រ្តីមួយចំនួនដូចជា ស្គរ វីយូឡុង ត្រុំប៉ែត្រ ក្លារីណែត ជាពិសេសអក្សរភ្លេង ប្រើជាសកល (នៅជំនាន់ខ្មែរក៍មានដែរនូវណោតភ្លេងដែលបានសម្រួលនិងប្រឌិតដោយរៀមច្បងអ្នកតន្ត្រីខ្មែរដូចជាលោកពៅ ស៊ីផូជាដើម)។ វិស័យតូរ្យតន្ត្រីសម័យក៏ចាប់ដុះពន្លកតាំងពីពេលនោះមក រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។