បឹងនៅកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះបឹងសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា៖