Jump to content

មហាវគ្គ

ពីវិគីភីឌា

ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > ទីឃនិកាយ > មហាវគ្គ

ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា


គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ប្រវត្តិ
កាលប្បវត្តិ · សង្គាយនា
ព្រះពុទ្ធ · សាវ័ក

ព្រះធម៌Concepts

អរិយសច្ច៤ · បញ្ចក្ខន្ធ
អនិច្ចំ · ទុក្ខំ · អនត្តា
បដិច្ចសមុប្បាទ
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ១១
មជ្ឈិមគ្គបដិបទា · សុញ្ញតា
ច្បាប់នៃកម្ម · ជាតិ (ជាតិ
សង្សារវដ្ត · លោកធាតុ

ការបដិបត្តិ

ព្រះរតនត្រ័យ
សិក្ខាបទ៥ · សិក្ខាបទ៨
សមាធិ · បញ្ញា
អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
ពោធិបក្ខិយធម៌

និព្វាន
និព្វាន៤ថ្នាក់ · ព្រះអរហន្ត
ពុទ្ធភាពពោធិសត្វ · ពោធិសត្វ

ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
គម្ពីរធម៌ · ថេរវាទ
គម្ពីរបាលី · មហាយាន
គម្ពីរធម៌ចិន · វិជ្រយាន
គម្ពីរធម៌ទីបេ

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         
  1. មហាបទានសូត្រ​(សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ៣)
  2. មហានិទានសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១១៩)
  3. មហាបរិនិព្វានសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១៥៤)
  4. មហាសុទស្សនសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣)
  5. ជនវសភសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៦១)
  6. មហាគោវិន្ទសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១០៥)
  7. មហាសមយសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១៦៩)
  8. សក្កបញ្ហាសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១៩៣)
  9. មហាសតិបដ្ឋានសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ២៤៤)
  10. បារាសិរាជញ្ញសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣០៧)