ឃុំខ្លុងពពក

ពីវិគីភីឌា

ឃុំខ្លុងពពក (អង់គ្លេស: Khlong Popok Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៧ភូមិ÷

ឃុំខ្លុងពពក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៤០៨០៥០១ ភូមិត្រពាំងក្របៅ Trapeang Krabau
៤០៨០៥០២ ភូមិយោត Yout
៤០៨០៥០៣ ភូមិខ្លុងពពក Khlong Popok
៤០៨០៥០៤ ភូមិតាកាប Ta Kab
៤០៨០៥០៥ ភូមិក្រោយវត្ដ Kraoy Voat
៤០៨០៥០៦ ភូមិត្រពាំងជ្រៃ Trapeang Chrey
៤០៨០៥០៧ ភូមិបឹងស្ទេង Boeng Steng
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក

ត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]