សង្កាត់ប្អេរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ប្អេរ (អង់គ្លេសB'er Sangkeat) កាលពីដើមឡើយគឺជា ឃុំកំពង់ឆ្នាំង នៃ ស្រុកកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ បច្ចុប្បន្នដែនរដ្ឋបាលនេះស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន ៨ភូមិ៖

សង្កាត់ប្អេរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៤០៣០៣០១ ភូមិប្អេរ B'er Village
០៤០៣០៣០២ ភូមិធម្មយុត្ដិ Thommeak Yutt Village
០៤០៣០៣០៣ ភូមិម៉ុងបារាំង Mong Barang Village
០៤០៣០៣០៤ ភូមិឃ្លាំងប្រាក់ Khleang Prak Village

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ប្អេរ

សង្កាត់ប្អេរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំផ្សារឆ្នាំង ឃុំស្រែថ្មី ឃុំកំពង់ឆ្នាំង ឃុំខ្សាម

មើលផងដែរ[កែប្រែ]