ឃុំអភិវឌ្ឍន៍

ពីវិគីភីឌា

ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ (អង់គ្លេស: Akphivoadth Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ចាម មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៩ភូមិ÷

ឃុំអភិវឌ្ឍន៍
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៤០៨០១០១ ភូមិស្រែតាជៃ Srae Ta Chey Village
៤០៨០១០២ ភូមិត្រពាំងរាំង Trapeang Reang Village
៤០៨០១០៣ ភូមិស្រែព្រិច Srae Prich Village
៤០៨០១០៤ ភូមិស្រែខ្ទុម្ព Srae Khtum Village
៤០៨០១០៥ ភូមិទឹកជុំ Tuek Chum Village
៤០៨០១០៦ ភូមិរពាក់ Ropeak Village
៤០៨០១០៧ ភូមិដំរិប Damreb Village
៤០៨០១០៨ ភូមិត្រពាំងព្រីង Trapeang Pring Village
៤០៨០១០៩ ភូមិបែកចក Baek Chak Village
  • យោងតាមប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]