ឃុំរលាប្អៀរ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំរលាប្អៀរ (អង់គ្លេស: Rolea B'ier Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៦ភូមិ÷

ឃុំរលាប្អៀរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
០៤០៦១០០១ ភូមិគ្រួស Kruos
០៤០៦១០០២ ភូមិព្រៃខ្មែរ Prey Khmer
០៤០៦១០០៣ ភូមិអណ្ដូងច្រុះ Andoung Chroh
០៤០៦១០០៤ ភូមិជារៅ Chea Rov
០៤០៦១០០៥ ភូមិត្រពាំងត្រាច Trapeang Trach
០៤០៦១០០៦ ភូមិអូរតានេស Ou Ta Nes
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

Boundary

 East	ផ្លូវជាតិលេខ៥ ឃុំអណ្ដូងស្នាយ
 West	ឃុំព្រៃមូល និងឃុំជើងគ្រាវ
 South	ឃុំទឹកហូត និងឃុំជើងគ្រាវ
 North	ឃុំជ្រៃបាក់