ឃុំក្រាំងលាវ(ស្រុករលាប្អៀរ)

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំក្រាំងលាវ(ស្រុករលាប្អៀរ) (អង់គ្លេស: $ Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំក្រាំងលាវ(ស្រុករលាប្អៀរ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ