ឃុំតាំងក្រសាំង(ស្រុកទឹកផុស)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំតាំងក្រសាំង(ស្រុកទឹកផុស) (អង់គ្លេស: Tang Krasang Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១២ភូមិ÷

ឃុំតាំងក្រសាំង(ស្រុកទឹកផុស)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៤០៨០៧០១ ភូមិចំបក់កន្ទ្រាញ Chambak Kantreanh
៤០៨០៧០២ ភូមិត្បែងខ្ពស់ Tbaeng Khpos
៤០៨០៧០៣ ភូមិចាស់ Chas
៤០៨០៧០៤ ភូមិគោកណាំង Kouk Nang
៤០៨០៧០៥ ភូមិក្រាំងតាមុំ Krang Ta Mom
៤០៨០៧០៦ ភូមិស្រែអ៊ុក Srae Uk
៤០៨០៧០៧ ភូមិរមាស Romeas
៤០៨០៧០៨ ភូមិគោកពួច Kouk Puoch
៤០៨០៧០៩ ភូមិវាលស្បូវ Veal Sbov
៤០៨០៧១០ ភូមិថ្មី Thmei
៤០៨០៧១១ ភូមិតាំងក្រសាំង Tang Krasang
៤០៨០៧១២ ភូមិក្រាំងម៉ Krang Ma
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]