សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) កាលពីដើមឡើយគឺជា ឃុំកំពង់ឆ្នាំង នៃ ស្រុកកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ បច្ចុប្បន្នដែនរដ្ឋបាលនេះស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន ៨ភូមិ៖

សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង

សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)


សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ស្ថិតនៅ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង​ មាន ភូមិ៖

មើលផងដែរ[កែប្រែ]