ឃុំស្រែថ្មី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្រែថ្មី ស្ថិតនៅ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ឃុំស្រែថ្មី មាន ១២ភូមិ÷

ឃុំស្រែថ្មី (អង់គ្លេស$ Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំស្រែថ្មី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ