ឃុំស្វាយជ្រុំ(ស្រុករលាប្អៀរ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្វាយជ្រុំ ស្ថិតនៅ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ឃុំស្វាយជ្រុំ មាន ២២ភូមិ÷

ឃុំស្វាយជ្រុំ(ស្រុករលាប្អៀរ) (អង់គ្លេស$ Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំស្វាយជ្រុំ(ស្រុករលាប្អៀរ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ