សង្កាត់ខ្សាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ខ្សាម (អង់គ្លេស$ Sangkeat) កាលពីដើមឡើយគឺជា ឃុំកំពង់ឆ្នាំង នៃ ស្រុកកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ បច្ចុប្បន្នដែនរដ្ឋបាលនេះស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន ៨ភូមិ៖

សង្កាត់ខ្សាម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៤០៣០៤០១ ភូមិទី១ Ti Muoy Village
០៤០៣០៤០២ ភូមិទី២ Ti Pir Village
០៤០៣០៤០៣ ភូមិទី៣ Ti Bei Village
០៤០៣០៤០៤ ភូមិទី៤ Ti Buon Village
០៤០៣០៤០៥ ភូមិទី៥ Ti Pram Village
០៤០៣០៤០៦ ភូមិទី៦ Ti Prammuoy Village
០៤០៣០៤០៧ ភូមិទី៧ Ti Prampir Village
០៤០៣០៤០៨ ភូមិទី៨ Ti Prambei Village


ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ខ្សាម

សង្កាត់ខ្សាម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំផ្សារឆ្នាំង ឃុំស្វាយជ្រុំ ឃុំប្អេរ ឃុំស្វាយជ្រុំ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]