ឃុំត្រងិល(ស្រុកកំពង់លែង)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំត្រងិល(ស្រុកកំពង់លែង) (អង់គ្លេស: Trangel Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន ភូមិ

ឃុំត្រងិល(ស្រុកកំពង់លែង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 04040901 ត្រងិល Trangel ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 2 04040902 ត្របែក Trabaek ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 3 04040903 ច្រេស Chres ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 4 04040904 ទំនប់ Tumnob ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 5 04040905 ត្រពាំងមាស Trapeang Meas ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 6 04040906 អណ្ដូងរនុក Andoung Ronuk ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 7 04040907 ខ្លែងពណ៌ Khlaeng Poar

ព្រំប្រទល់នៃឃុំត្រងិល(ស្រុកកំពង់លែង)

ឃុំត្រងិល(ស្រុកកំពង់លែង) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំស្វាយរំពារ
 West	ឃុំពោធិ៍
 South	ឃុំកំពង់ហៅ
 North	ឃុំពោធិ៍

ឯកសារចាស់[កែប្រែ]

ឃុំត្រងិល ស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ឃុំត្រងិល មាន ៧ភូមិ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]