ឃុំដារ(ស្រុកកំពង់លែង)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំដារ(ស្រុកកំពង់លែង) (អង់គ្លេស Dar Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន ភូមិ

ឃុំដារ(ស្រុកកំពង់លែង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 04040201 ដារ Dar ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 2 04040202 ថ្នល់ Thnal ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 3 04040203 ជ្រលង Chrolong ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 4 04040204 ប្រាសាទ Prasat ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 5 04040205 គុយ Kuy

ព្រំប្រទល់នៃឃុំដារ(ស្រុកកំពង់លែង)

ឃុំដារ(ស្រុកកំពង់លែង) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ
 West	ឃុំពោធិ៍
 South	ឃុំស្វាយរំពារ
 North	ឃុំច្រណូក

ឯកសារចាស់[កែប្រែ]

ឃុំដារ ស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ឃុំដារ មាន ៥ភូមិ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]