ឃុំសែប

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសែប ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ឃុំសែប មាន​ ១២ ភូមិ៖

 • ភូមិ ខ្នាយកកោះ
 • ភូមិ ខ្នាយកកោះថ្មី
 • ភូមិ កំពង់ប្រាសាទ
 • ភូមិ ក្បាលថ្នល់
 • ភូមិ ក្រឡាញ់
 • ភូមិ ចំបក់ផ្អែម
 • ភូមិ ដូនទយ
 • ភូមិ តាណុប
 • ភូមិ តាសុខ
 • ភូមិ តាសូ
 • ភូមិ ទឹកល្អក់
 • ភូមិ ប្រវឹកពង

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]