ឃុំជៀប

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជៀប (អង់គ្លេស: Chieb Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១១ភូមិ÷

ឃុំជៀប
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៤០៨០២០១ ភូមិជីប្រង Chi Prang
៤០៨០២០២ ភូមិទំនប់ថ្មី Tumnob Thmei
៤០៨០២០៣ ភូមិបឹងស្ទេង Boeng Steng
៤០៨០២០៤ ភូមិព្រៃតាំងធ្នង់ Prey Tang Thnong
៤០៨០២០៥ ភូមិកោះកណ្ដាល Kaoh Kandal
៤០៨០២០៦ ភូមិឆកកណ្ដោល Chhak Kandaol
៤០៨០២០៧ ភូមិគោកពេញ Kouk Penh
៤០៨០២០៨ ភូមិទ័ពតាឡាត់ Toap Ta Lat
៤០៨០២០៩ ភូមិស្រែរបង Sae Robang
៤០៨០២១០ ភូមិតានៃ Ta Ney
៤០៨០២១១ ភូមិកោះខ្ទុម្ព Kaoh Khtum
  • យោងរាម ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]