ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ មាន ៩ ឃុំ ៖

  • ឃុំឈានឡើង
  • ឃុំខ្នាឆ្មារ
  • ឃុំក្រាំងលា្វ
  • ឃុំពាម
  • ឃុំសេដ្ឋី
  • ឃុំស្វាយ
  • ឃុំស្វាយជុក
  • ឃុំត្បែងខ្ពស់
  • ឃុំធ្លកវៀន

តំណក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]