ឃុំកន្ទឺ ២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកន្ទើរពីរមាន៧ភូមិ៖

  • ភូមិប៉ុស្តកន្ទើរ
  • ភូមិចំការអូរ
  • ភូមិបាណន់
  • ភូមិកំបាំងលិច
  • ភូមិកំបាំងកើត
  • ភូមិឆាយរំពាត់
  • ភូមិភ្នំគល់


សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]