សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេចជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេចនេះមាន៨ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០៣០២០១ ព្រែកព្រះស្តេច Preaek Preah Sdach
០២០៣០២០២ ព្រែកតាតន់ Preaek Ta Tan
០២០៣០២០៣ ១៣ មករា Dabbei Meakkakra
០២០៣០២០៤ អូរខ្ជាយ Ou Khcheay
០២០៣០២០៥ ឡឥដ្ឋ La Edth
០២០៣០២០៦ នំក្រៀប Num Krieb
០២០៣០២០៧ បែកចានថ្មី Baek Chan Thmei
០២០៣០២០៨ ចំការប្ញស្សី Chamkar Ruessei

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

02030208

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ http://www.stats.nis.gov.kh/areaname/vill_pro02.htm[តំណភ្ជាប់ខូច]