ស្រុកសង្កែ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកសង្កែ (អង់គ្លេសSangkae District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានរដ្ឋបាល ១០ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកសង្កែ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
២០៨០១ ឃុំអន្លង់វិល Anlong Vil
២០៨០២ ឃុំនរា Norea
២០៨០៣ ឃុំតាប៉ុន Ta Pon
២០៨០៤ ឃុំរកា Roka
២០៨០៥ ឃុំកំពង់ព្រះ Kampong Preah
២០៨០៦ ឃុំកំពង់ព្រៀង Kampong Prieng
២០៨០៧ ឃុំរាំងកេសី Reang Kesei
២០៨០៨ ឃុំអូរដំបង ១ Ou Dambang Muoy
២០៨០៩ ឃុំអូរដំបង ២ Ou Dambang Pir
២០៨១០ ឃុំវត្តតាមិម Vaot Ta Muem

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]