ឃុំពាមឯក

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពាមឯកជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំពាមឯកនេះមានភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០៥០៥០១ ដូនទាវ Doun Teav
០២០៥០៥០២ សួសអី Suos Ei
០២០៥០៥០៣ ពាមឯក Peam Aek
០២០៥០៥០៤ គង់ទុំ Kong Tum
០២០៥០៥០៥ ករហាល Ka Rohal
០២០៥០៥០៦ ព្រែកឆ្តោរ Preaek Chdaor
០២០៥០៥០៧ តាគម Ta Kom
០២០៥០៥០៨ គោកដូង Kouk Doung

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

  • ភូមិតាគម ឃុំពាមឯក ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]