ឃុំអូរតាគី

ពីវិគីភីឌា

ឃុំអូរតាគីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុក​ថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំអូរតាគីនេះមាន ៨ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០២០៣០១ អូរតាគី Ou Ta Ki
០២០២០៣០២ ពពាលខែ Popeal Khae
០២០២០៣០៣ វាលទ្រា Veal Trea
០២០២០៣០៤ ត្រស់ Tras
០២០២០៣០៥ ព្រៃទទឹង Prey Totueng
០២០២០៣០៦ ព្រៃដាច់ Prey Dach
០២០២០៣០៧ ត្រាង Trang
០២០២០៣០៨ កកោះ Kakaoh

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភពឯកសារ[កែប្រែ]

  1. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ http://www.stats.nis.gov.kh/areaname/vill_pro02.htm[តំណភ្ជាប់ខូច]