ឃុំព្រែកហ្លួង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកហ្លួងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំព្រែកហ្លួងនេះមានភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០៥០៤០១ ព្រែកហ្លួង Preaek Luong
០២០៥០៤០២ ស្តីលើ Sdei Leu
០២០៥០៤០៣ ស្តីក្រោម Sdei Kraom
០២០៥០៤០៤ រហាលសួង Rohal Suong
០២០៥០៤០៥ បាក់អំរែក Bak Amraek
០២០៥០៤០៦ ដូនឥន្ទ Doun Ent
០២០៥០៤០៧ បាក់រទេះ Bak Roteh

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]