ឃុំបួរ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបួរ (អង់គ្លេស: Bour Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង មាន ៩ភូមិ[១]

ឃុំបួរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០២១១០៣០៥ ភូមិដំណាក់បេង Damnak Beng Village
០២១១០៣០៦ ភូមិដំណាក់ក្សាន្ត Dom Nakksan Village
០២១១០៣០៧ ភូមិអូរដា Oda Village
០២១១០៣០៨ ភូមិភ្នំប្រាំពីរ Phnom 7 Village
០២១១០៣០៩ ភូមិបួរ Bou Village
០២១១០៣១០ ភូមិអន្លង់ក្រូច Anlung Kroch Village
០២១១០៣១១ ភូមិអន្លង់ស្តី Anlung Sdei Village
០២១១០៣១២ ភូមិស្ពានទំនាប Spean Tomneab Village
០២១១០៣១៣ ភូមិបុស្សស្អំ Bos SaOm Village

យោងតាមប្រកាស លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក តាមប្រកាសលេខ ១០១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ (បានបំបែកភូមិដំណាក់បេងនេះចេញពីភូមិអន្លង់ស្តី)

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបួរ

ឃុំបួរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំបួរ (អង់គ្លេស: Bour) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៩ភូមិ[២]÷

ឃុំបួរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
02110305 ដំណាក់បេង Damnak Beng
02110306 ដំណាក់ក្សាន្ត Dom Nakksan
02110307 អូរដា Ouda
02110308 ភ្នំប្រាំពីរ Phnom 7
02110309 បួរ Bour
02110310 អន្លង់ក្រូច Anlung Kroch
02110311 អន្លង់ស្តី Anlung Sdei
02110312 ស្ពានទំនាប Spean Tomneab
02110313 បុស្សស្អំ Bos SaOm

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

  1. "Cambodia Gazetteer Database Online". គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប). 2019. Retrieved 2019-08-27.
  2. Gazetteer Database Online