ឃុំមុខរាហ៍

ពីវិគីភីឌា

ឃុំមុខរាហ៍ (អង់គ្លេស: Mukh Reah) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុករុក្ខគីរី ខេត្តបាត់ដំបង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៧ភូមិ÷

ឃុំមុខរាហ៍
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
2140301 ស្រះគុយ Srah Kuy
2140302 មុខរាហ៍ ២ Mukh Rea Pir
2140303 ស្វាយយ៉ Svay Ya
2140304 ទួលស្វាយ Tuol Svay
2140305 តាព្រាត Ta Preat
2140306 មុខរាហ៍១ Mukh Rea Muoy
2140307 ដង្ហោ Danghao

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]