ឃុំភ្នំសំពៅ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំភ្នំសំពៅមាន១៧ភូមិ៖

 • ភូមិរុង
 • ភូមិចែង
 • ភូមិកំពង់កុលថ្មី
 • ភូមិថ្ងោរ
 • ភូមិបុសខ្នោរ
 • ភូមិចង្អូរស្វាយ
 • ភូមិដោង
 • ភូមិចែងក្តារ
 • ភូមិកំប៉ូវ
 • ភូមិគោកអំពិល
 • ភូមិសំពៅលិច
 • ភូមិសំពៅកើត
 • ភូមិសំណាញ់
 • ភូមិក្តោង
 • ភូមិក្រពើជើង
 • ភូមិក្រពើត្បូង
 • ភូមិក្រពើកើត

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]