ឃុំកោះជីវាំង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកោះជីវាំងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំកោះជីវាំងនេះមានភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០៥០៧០១ ថ្វាង Thvang
០២០៥០៧០២ កំពង់ប្រហុក Kampong Prahok
០២០៥០៧០៣ អន្លង់តាអួរ Anlong Ta Uor
០២០៥០៧០៤ ព្រែកទាល់ Preaek Toal
០២០៥០៧០៥ ក្បាលតោល Kbal Taol

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]