ស្រុកភ្នំព្រឹក

ពីវិគីភីឌា


ស្រុកភ្នំព្រឹក (អង់គ្លេស: Phnum Proek District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានរដ្ឋបាល ៥ឃុំ និង ៤៤ភូមិ÷

ស្រុកភ្នំព្រឹក
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
០២១១០១ ឃុំភ្នំព្រឹក Phnum Proek Commune
០២១១០២ ឃុំពេជ្រចិន្ដា Pech Chenda Commune
០២១១០៣ ឃុំបួរ Bour Commune
០២១១០៤ ឃុំបារាំងធ្លាក់ Barang Thleak Commune ១២
០២១១០៥ ឃុំអូររំដួល Ou Rumduol Commune
ចំនួនភូមិសរុប ៤៤

ព្រំប្រទល់នៃស្រុកភ្នំព្រឹក

ស្រុកភ្នំព្រឹក ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ស្រុកភ្នំព្រឹកមាន៥ឃុំ ៖

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]