ឃុំឫស្សីក្រាំង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំឫស្សីក្រាំងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុក​មោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំឫស្សីក្រាំងនេះមាន១០ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
02060401 អ្នកតាទ្វារ Neak Ta Tvear
02060402 យឺនមាន Yeun Mean
02060403 ទួលស្នួល Tuol Snuol
02060404 ជ្រៃរុន Chrey Run
02060405 ទួលរកា Tuol Roka
02060406 និគមក្រោម Nikom Kraom
02060407 ស្រះជីនាង Srah Chineang
02060408 ពេជចង្វា Pech Changva
02060409 អំពិលឈូង Ampil Chhung
02060410 ថ្នល់បត់ Thnal Bat

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ភិមូថ្នល់បត់