ឃុំរបស់មង្គល

ពីវិគីភីឌា

ឃុំរបស់មង្គលជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុក​មោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំរបស់មង្គលនេះមានភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
02060901 បឹងបី Boeng Bei
02060902 គួយជីកដី Kuoy Chik Dei
02060903 ព្រែកអាំ Preaek Am
02060904 កូនក្អែក ១ Koun Kaek Muoy
02060905 កូនក្អែក ២ Koun Kaek Pir
02060906 របស់មង្គល Robas Mongkol
02060907 អន្លង់កូប Anlong Koub
02060908 ព្រៃព្រំ ១ Prey Prum Muoy
02060909 ព្រៃព្រំ ២ Prey Prum Pir

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]