ឃុំស៊ុង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស៊ុងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំនេះមាន៦ភូមិ៖

កូដភូមិ ភូមិ ភូមិជាអក្សរឡាតាំង
០២០៩០៤០១ ស៊ុង ១ Sung Muoy
០២០៩០៤០២ ស៊ុង ២ Sung Pir
០២០៩០៤០៣ កណ្តាល Kandal
០២០៩០៤០៤ ស្រែរាជ Srae Reach
០២០៩០៤០៥ ចំការចេក Chamkar Chek
០២០៩០៤០៦ កញ្ចាំង Kanhchang

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]