ឃុំតាពូង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំតាពូងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុក​ថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំតាពូងនេះមាន ៧ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០២០១០១ ថ្មគោលត្បូង Thma Koul Tboung
០២០២០១០២ ប៉ោយយង់ Paoy Yong
០២០២០១០៣ កសិកម្ម Kaksekam
០២០២០១០៤ ប៉ោយសំរោង Paoy Samraong
០២០២០១០៥ គោកក្តួច Kouk Kduoch
០២០២០១០៦ អង់ត្បូង Ang Tboung
០២០២០១០៧ ទំពូងត្បូង Tumpung Tboung

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ http://www.stats.nis.gov.kh/areaname/vill_pro02.htm[តំណភ្ជាប់ខូច]