សង្កាត់ទួលតាឯក

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ទួលតាឯកជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ សង្កាត់ទួលតាឯក។

រដ្ឋបាលសង្កាត់[កែប្រែ]

ឈ្មោះភូមិជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាភាសាអង់គ្លេស លេខកូដភូមិ
អូរតាកាំ ១ Ou Ta Kam Muoy 2030101
អូរតាកាំ ២ Ou Ta Kam Pir 2030102
អូរតាកាំ ៣ Ou Ta Kam Bei 2030103
ទួលតាឯក Tuol Ta Aek 2030104
ដង្កោទាប Dangkao Teab 2030105

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]