ឃុំកំពង់ក្រសាំង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកំពង់ក្រសាំងមួយនៅក្នុងស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ មាន៥ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០៣០៤០១ បូរីជលសារ Bourei Cholsar
២១០៣០៤០២ កំពង់ក្រសាំង Kampong Krasang
២១០៣០៤០៣ ក្តុលជ្រំ Kdol Chrum
២១០៣០៤០៤ សង្គមមានជ័យ Sangkom Mean Chey
២១០៣០៤០៥ ថ្មបីដុំ Thma Bei Dom

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]