ឃុំគោកពោធិ៍

ពីវិគីភីឌា

ឃុំគោកពោធិ៍មួយនៅក្នុងស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ មាន៨ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០៣០៥០១ កណ្តោល Kandaol
២១០៣០៥០២ ពងទឹក Pong Tuek
២១០៣០៥០៣ ជ្រៃគោកពោធិ៍ Chrey Kouk Pou
២១០៣០៥០៤ ព្រៃមូល Prey Mul
២១០៣០៥០៥ ព្រៃហៀវ Prey Hiev
២១០៣០៥០៦ អ្នកតាត្បាល់ Neak Ta Tbal
២១០៣០៥០៧ កំពង់យោល Kampong Youl
២១០៣០៥០៨ ថ្មស Thma Sa

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]