ឃុំជ័យជោគ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជ័យជោគមួយនៅក្នុងស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ មាន៧ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០៣០២០១ សង្កែជួរ Sangkae Chuor
២១០៣០២០២ ជ័យជោគ Chey Chouk
២១០៣០២០៣ គោកបញ្ចា Kouk Panhcha
២១០៣០២០៤ អញ្ចាញ Anhchanh
២១០៣០២០៥ ដីលើក Dei Leuk
២១០៣០២០៦ តារាគមន៍ Tara Kom
២១០៣០២០៧ បន្ទាយស្លឹក Banteay Sloek

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]