ឃុំបានកាម

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបានកាម (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ មាន ភូមិ÷

ឃុំបានកាម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 21060201 សំរោងម្រះ Samraong Mreah លេខ៤៩៣ ប្រ.ក 2 21060202 ដូងខ្ពស់ Doung Khpos លេខ៤៩៣ ប្រ.ក 3 21060203 ថ្លុកដូនទុំ Thlok Doun Tum លេខ៤៩៣ ប្រ.ក 4 21060204 ថ្នល់បត់ Thnal Bat លេខ៤៩៣ ប្រ.ក 5 21060205 សេដ្ឋី Sedthei លេខ៤៩៣ ប្រ.ក 6 21060206 ពន្ទង Pontong លេខ៤៩៣ ប្រ.ក 7 21060207 តាវង់ Ta Vong

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបានកាម

ឃុំបានកាម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំកំពង់រាប ស្រុកព្រៃកប្បាស
 West	ឃុំចំប៉ា ស្រុកព្រៃកប្បាស
 South	ឃុំពោធិ៍រំចាក ស្រុកព្រៃកប្បាស
 North	ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]