ឃុំត្រពាំងក្រសាំង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំត្រពាំងក្រសាំងមួយនៅក្នុងស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មាន១៧ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០២១៤០១ ត្រពាំងក្រសាំង Trapeang Krasang
២១០២១៤០២ ធ្លក Thlok
២១០២១៤០៣ រលាំង Roleang
២១០២១៤០៤ ត្រពាំងព្រិច Trapeang Prich
២១០២១៤០៥ កណ្តាល Kandal
២១០២១៤០៦ ត្រពាំងគៀប Trapeang Kieb
២១០២១៤០៧ ត្នោតជ្រំ Tnaot Chrum
២១០២១៤០៨ គោដួល Kou Duol
២១០២១៤០៩ រំដួល Rumduol
២១០២១៤១០ ម្រះព្រៅ Mreah Prov
២១០២១៤១១ ត្រពាំងធំ Trapeang Thum
២១០២១៤១២ យាមខៅ Yeam Khau
២១០២១៤១៣ ទឹកថ្លា Tuek Thla
២១០២១៤១៤ រកាពក Roka Pok
២១០២១៤១៥ ត្រាំសសរ Tram Sasar
២១០២១៤១៦ បឹងពញាគុក Boeng Ponhea Kuk
២១០២១៤១៧ ត្រពាំងចំការ Trapeang Chamkar

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]