ឃុំលំពង់

ពីវិគីភីឌា

ឃុំលំពង់ជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មាន១២ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០២០៨០១ ក្រាំងធំ Krang Thum
២១០២០៨០២ ត្រយឹងខ្ពស់ Trayueng Khpos
២១០២០៨០៣ បាក់រនាស់ Bak Ronoas
២១០២០៨០៤ ត្រពាំងក្រឡាញ់ Trapeang Kralanh
២១០២០៨០៥ ថ្មី Thmei
២១០២០៨០៦ ពូនភ្នំ ពូនភ្នំ
២១០២០៨០៧ កណ្តាល Kandal
២១០២០៨០៨ ពានមាសខាងកើត Pean Meas Khang Kaeut
២១០២០៨០៩ ថ្មស Thma Sa
២១០២០៨១០ ត្រពាំងគ្រួស Trapeang Kruos
២១០២០៨១១ ត្រពាំងក្រឡោង Trapeang Kralaong
២១០២០៨១២ ពានមាសខាងលិច Pean Meas Khang Lech

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]