ឃុំបូរីជលសារ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបូរីជលសារមួយនៅក្នុងស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ មាន៧ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០៣០១០១ អង្គក្រូច Angk Krouch
២១០៣០១០២ ស្នាយដួច Snay Duoch
២១០៣០១០៣ កំពង់អំពិល Kampong Ampil
២១០៣០១០៤ អន្លង់ទៀន Anlong Tien
២១០៣០១០៥ ក្អែកយំ Kaek Yum
២១០៣០១០៦ ដើមគរ Daeum Kor
២១០៣០១០៧ ព្រែកខ្សាច់ Preaek Khsach

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]