ឃុំក្រាំងលាវ(ស្រុកបាទី)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំក្រាំងលាវជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មាន២៣ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០២០៦០១ ត្រពាំងពោធិ៍ Trapeang Pou
២១០២០៦០២ ស្រីគ្រងរាជ Srei Krong Reach
២១០២០៦០៣ ព្រៃត្រាច Prey Trach
២១០២០៦០៤ សាមគ្គី Sameakki
២១០២០៦០៥ តាប៉ែន Ta Paen
២១០២០៦០៦ មានជ័យ Mean Chey
២១០២០៦០៧ មានជោគ Mean Chouk
២១០២០៦០៨ ប្រាសាទ Prasat
២១០២០៦០៩ ត្រាចកុះ Trach Koh
២១០២០៦១០ ត្រាំត្បាល់ Tram Tbal
២១០២០៦១១ រូង Rung
២១០២០៦១២ ត្រពាំងអង្គ Trapeang Angk
២១០២០៦១៣ ដើមស្វាយ Daeum Svay
២១០២០៦១៤ ព្រហូត Prohut
២១០២០៦១៥ ត្រពាំងឈូក Trapeang Chhuk
២១០២០៦១៦ ទួលស្លែង Tuol Slaeng
២១០២០៦១៧ ឈើទាលជ្រំ Chheu Teal Chrum
២១០២០៦១៨ ក្រាំងលាវ Krang Leav
២១០២០៦១៩ សៀមដេក Siem Dek
២១០២០៦២០ ព្រៃជន្លួញ Prey Chonluonh
២១០២០៦២១ ត្រាំសសរ Tram Sasar
២១០២០៦២២ ថ្នល់ដាច់ Thnal Dach
២១០២០៦២៣ បាញ់ខ្លា Banh Khla

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]