ឃុំពារាម

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពារាមជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មាន៨ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០២០៩០១ តាំងញាតិ Tang Nheat
២១០២០៩០២ ពារាម Pea Ream
២១០២០៩០៣ ខ្នារធំ Khnar Thum
២១០២០៩០៤ ខ្នាររោង Khnar Roung
២១០២០៩០៥ ត្រពាំងយោង Trapeang Young
២១០២០៩០៦ ជំរៅ Chumrov
២១០២០៩០៧ ក្រាំងក្រចាង Krang Krachang
២១០២០៩០៨ គ្រួស Kruos

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]