ឃុំបាស្រែ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបាស្រែជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ មាន៨ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០១០២០១ ភូមិស្វាយខាងត្បូង Svay Khang Tboung
២១០១០២០២ ភូមិស្វាយខាងជើង Svay Khang Cheung
២១០១០២០៣ ភូមិបាស្រែ Ba Srae
២១០១០២០៤ ភូមិរំលក Rumlok
២១០១០២០៥ ភូមិព្រៃបាសឹង Prey Ba Soeng
២១០១០២០៦ ភូមិតាអី Ta Ei
២១០១០២០៧ ភូមិរកា Roka
២១០១០២០៨ ភូមិពួនកក Puon Kak

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]