ឃុំស្លា

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្លា (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ មាន ភូមិ÷

ឃុំស្លា
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្លា

ឃុំស្លា ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Sla លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក តាមប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃ ភូមិ 21071001 ស្លាខាងលិច Sla Khang Lech លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071002 ស្លាខាងកើត Sla Khang Kaeut លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071003 អង្គចង្អេរ Angk Chang'er លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071004 ត្រពាំងត្រាវ Trapeang Trav លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071005 កន្ទ្រង់ព្រិច Kantrong Prech លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071006 បឹងកន្ទ្រន់ Boeng Kantron លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071007 ត្រពាំងស្រង់ Trapeang Srang លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071008 ពោធិ Pou លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071009 អំពិល Ampil លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071010 កញ្ចាង Kanhchang លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071011 ស្រីបណ្ឌិត Srei Bandit លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071012 ស្រីប្រសើរ Srei Prasaeur លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21071013 អារោង A Roung

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]