ឃុំពត់សរ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពត់សរជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មាន១១ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០២១០០១ ព្រៃស្វា Prey Sva
២១០២១០០២ ក្រូច Krouch
២១០២១០០៣ ក្រាំងពោធិ៍ Krang Pou
២១០២១០០៤ ត្រពាំងត្រាវ Trapeang Trav
២១០២១០០៥ ចំបក់ Chambak
២១០២១០០៦ ពត់សរ Pot Sar
២១០២១០០៧ តាំងឫស្សី Tang Ruessei
២១០២១០០៨ ឃ្លាំងសម្បតិ្ត Kleang Sambatt
២១០២១០០៩ កណ្តោល Kandaol
២១០២១០១០ ខ្វាន់មាស Khvan Meas
២១០២១០១១ ខ្លាកូន Khla Koun

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឃុំលំពង់រាជា

ប្រភព[កែប្រែ]