ឃុំត្នោត(ស្រុកបាទី)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំត្នោត(ស្រុកបាទី)មួយនៅក្នុងស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មាន៨ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០២១៣០១ ត្នោត Tnaot
២១០២១៣០២ រំចេក Rumchek
២១០២១៣០៣ តានប់ Ta Nob
២១០២១៣០៤ តានន Ta Non
២១០២១៣០៥ ថ្មី Thmei
២១០២១៣០៦ ពៃ Pey
២១០២១៣០៧ ព្រៃជប់ Prey Chob
២១០២១៣០៨ ឈើទាល Chheu Teal

ភ្នំ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]