ឃុំពោធិ៍រំចាក

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពោធិ៍រំចាក ជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ មាន១១ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង
២១០៦០៨០១ ក្ដីតាហុក Kdei Ta Hok
២១០៦០៨០២ ថ្នល់បត់ Thnal Bat
២១០៦០៨០៣ ស្វាយសំរោង Svay Samraong
២១០៦០៨០៤ អង្គសង្កែ Angk Sangkae
២១០៦០៨០៥ ក្រសាំង Krasang
២១០៦០៨០៦ ព្រៃតាពង Prey Ta Pong
២១០៦០៨០៧ គោកអង្គង់ Kouk Angkong
២១០៦០៨០៨ សម៉លាវ Sama Leav
២១០៦០៨០៩ សម៉ខ្មែរ Sama Khmer
២១០៦០៨១០ គរ Kor
២១០៦០៨១១ គោកកញ្ចាប Kouk Kanhchab

ប្រភព[កែប្រែ]