ឃុំកញ្ជរ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំកញ្ឆរ)
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកញ្ជរ មាន ១២ ភូមិ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំកញ្ជរ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]