ឃុំស្រែស្តុក

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ ស្រែស្តុក មាន ១៧ ភូមិ

 • ឥន្ទធ្យា
 • ពោធិ៍
 • បាគូ
 • ព្រីខ្ពង់
 • ត្រង់
 • ក្តីខ្វិត
 • បន្ទាយត្រោក
 • ចំការតាប៉ូ
 • ផ្ទះកោះ
 • សែនជ័យ
 • វាល
 • សារៀង
 • តាម៉ោលី
 • ធ្លាអំពិល
 • ថ្មី
 • ចំរេះ
 • ពោធិ៍ពីរ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]